PDA

View Full Version : 1994 Dodge Dakota SLT 4x4 V8Shelby_Daytona
02-28-2005, 01:25 AM
This is my 1994 Dodge Dakota SLT V8 4x4

Shelby_Daytona
02-28-2005, 01:25 AM
another

Shelby_Daytona
02-28-2005, 01:27 AM
.

Shelby_Daytona
02-28-2005, 01:28 AM
downtown Calgary in the background